Εάν επιθυμείτε να λάβετε μια σύντομη έκθεση/επιθεώρηση των βασικών σημείων του σκάφους που σας ενδιαφέρει, αλλά να μην προχωρήσετε σε πλήρη επιθεώρηση, κυρίως λόγω κόστους, μπορούμε να σας προτείνουμε έμπειρους επιθεωρητές / surveyors με ένα κόστος γύρω στα 300 ευρώ.

 

Ο επιθεωρητής που θα επιλέξετε θα επισκεφθεί το σκάφος που σας ενδιαφέρει και θα κάνει μια σύντομη επιθεώρηση στα σημαντικά σημεία, όπως:

 

  • γάστρα, άξονες/ποδάρια, πηδάλια και γενικά όλα τα βρεχάμενα μέρη (με την προϋπόθεση ότι το σκάφος είναι στην ξηρά, αλλιώς θα πρέπει να ζητηθεί ανέλκυση του σκάφους –με δαπάνη του αγοραστή)

 

  • η κατάσταση του καταστρώματος

 

  • η γενική εικόνα του εσωτερικού

 

  • των σεντινών

 

  • του μηχανοστασίου (οπτικά, χωρίς την λειτουργία των μηχανικών μερών)

 

  • το βοηθητικό σκάφος και η μηχανή του

 

  • τα ναυτιλιακά ηλεκτρονικά

 

  • άλλα τρία σημεία που θα του υποδείξει ο υποψήφιος αγοραστής

 

  • Επίσης θα βγάλει περί τις 30 φωτογραφίες με σημεία που χρήζουν προσοχής

 

Έτσι θα έχετε μία γενική εικόνα/αποτίμηση του σκάφους σε μια έκθεση δύο έως τριών σελίδων. 

 

Εφόσον αποφασίσετε να προχωρήσετε, μετά την πρώτη επιθεώρηση, σε υπογραφή προσυμφώνου ΜΟΑ και κατάθεση προκαταβολής, σας συστήνουμε να προβείτε σε μία πλήρη Επιθεώρηση/ Pre-purchase Condition Survey, για να έχετε τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.

 

Φυσικά θα μπορείτε να ζητήσετε μία επιπλέον έκπτωση από τον Επιθεωρητή!

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες