Αφού έχετε κάνει μια προσφορά σε ένα σκάφος η οποία θα έχει γίνει αποδεκτή από τον πωλητή, θα χρειαστείτε έναν έμπειρο Επιθεωρητή σκαφών/Surveyor.

 

Αυτός θα επιθεωρήσει και θα καταγράψει με κάθε λεπτομέρεια το σκάφος, θα φωτογραφήσει όλα τα σημεία που χρήζουν προσοχής και θα σας παρουσιάσει μια έκθεση/πραγματογνωμοσύνη / survey report, που θα περιγράφει την πραγματική κατάσταση του σκάφους και τις προτάσεις του.

 

Αυτή η διαδικασία θα σας προσδώσει, κατά κύριο λόγο, τρία πλεονεκτήματα:

 

α) θα γνωρίζετε, πριν να προχωρήσετε στην αγορά, την πραγματική κατάσταση του σκάφους

 

β) θα μπορείτε να παρουσιάσετε στην ασφαλιστική σας εταιρεία την πραγματογνωμοσύνη έτσι ώστε να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα 

 

γ) αν κάποτε αποφασίσετε να πουλήσετε το σκάφος σας, θα έχετε ένα πολύ “ισχυρό χαρτί” στα χέρια σας αφού θα παρουσιάσετε τι αγοράσατε και τι πουλάτε

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες