Επιθεωρητές Σκαφών

Αφού έχετε κάνει μια προσφορά σε ένα γιοτ, θα χρειαστείτε έναν έμπειρο επιθεωρητή σκαφών, ο οποίος θα επιθεωρήσει με κάθε λεπτομέρεια το σκάφος, θα φωτογραφήσει όλα τα σημεία που χρήζουν προσοχής και θα σας παρουσιάσει μια έγκυρη έκθεση/πραγματογνωμοσύνη, που θα περιγράφει την πραγματική κατάσταση του σκάφους. Αυτή η διαδικασία θα σας προσδώσει, κατά κύριο λόγο, τρία πλεονεκτήματα: α) Θα γνωρίζετε, πριν να προχωρήσετε στην αγορά, την πραγματική κατάσταση του σκάφους β) θα μπορείτε να παρουσιάσετε στην ασφαλιστική σας εταιρεία την πραγματογνωμοσύνη έτσι ώστε να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα και γ) αν κάποτε αποφασίσετε να πουλήσετε το σκάφος σας θα έχετε ένα πολύ “ισχυρό χαρτί” στα χέρια σας αφού θα παρουσιάσετε τι αγοράσατε και τι του πουλάτε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Συνοπτική επιθεώρηση σκάφους από Επιθεωρητή (Short Inspection)

Εάν επιθυμείτε να λάβετε μια σύντομη έκθεση/επιθεώρηση των βασικών σημείων του σκάφους που σας ενδιαφέρει, αλλά να μην προχωρήσετε σε πλήρη επιθεώρηση, κυρίως λόγω κόστους, μπορούμε να σας προτείνουμε έμπειρους επιθεωρητές. Ο επιθεωρητής που θα επιλέξετε θα επισκεφθεί το σκάφος που σας ενδιαφέρει και θα κάνει μια σύντομη επιθεώρηση στα σημαντικά σημεία, όπως: γάστρα, άξονες/ποδάρια, πηδάλια και γενικά όλα τα βρεχάμενα μέρη (με την προϋπόθεση ότι το σκάφος είναι στην ξηρά, αλλιώς θα πρέπει να ζητηθεί ανέλκυση του σκάφους –με δαπάνη του αγοραστή), η κατάσταση του καταστρώματος, η γενική εικόνα του εσωτερικού, των σεντινών και του μηχανοστασίου (οπτικά, χωρίς την λειτουργία των μηχανικών μερών) και άλλα σημεία που ο επιθεωρητής θα σας υποδείξει. Έτσι θα έχετε μία γενική εικόνα/αποτίμηση του σκάφους σε μια έκθεση δύο έως τριών σελίδων. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Διαδικασίες για την μεταβίβαση ενός σκάφους

Η Alvea Yachts συνεργάζεται με δικηγόρους και διεκπεραιωτές, εξειδικευμένους στον χώρο του yachting και στις ιδιαιτερότητές του. Υπάρχουν πολλά θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε μαζί τους, πχ. Σημαία, επαγγελματικό σκάφος και οι υποχρεώσεις του, οι κίνδυνοι από δεσμεύσεις, δάνεια κτλ. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή μετάβαση της ιδιοκτησίας του σκάφους. Αν επιθυμείτε μπορούμε να σας προτείνουμε δικηγόρους και διεκπεραιωτές με τους οποίους μπορείτε να συζητήσετε όλα τα σχετικά θέματα που σας απασχολούν και να τους αναθέσετε την διαδικασία ασφαλούς μεταβίβασης του σκάφους. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία και λειτουργία εταιρείας

Πολλοί ιδιοκτήτες σκαφών, επιθυμούν την δημιουργία εταιρείας στην οποία θα ανήκει το σκάφος καθώς και της υποστήριξης της λειτουργίας της , της ανανέωσης των εγγράφων, της εμπρόθεσμης κάλυψης όλων των υποχρεώσεων, τυχόν μετατροπές όρων κ.α. Η Alvea Yachts μπορεί να σας υποδείξει έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι και θα αναλάβουν την δημιουργία και λειτουργία της εταιρείας που θα δημιουργήσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Θέση/Ελλιμενισμός σε μαρίνα

Εφόσον επιθυμείτε το σκάφος που θα αγοράσετε να έχει μία μόνιμη θέση ελλιμενισμού, μπορούμε να σας συμβουλέψουμε για την καλύτερη λύση, με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες σας. Υπάρχουν μαρίνες που θα σας παράσχουν διαφορετικές υπηρεσίες και ευκολίες, σε διάφορες τιμές.

Μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας τι σας χρειάζεται και τι θα ήταν καλύτερο να επιλέξετε για τον ελλιμενισμό του σκάφους σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Συντήρηση του σκάφους

Οι έμπειροι ιδιοκτήτες σκαφών γνωρίζουν ότι η συστηματική και επαγγελματική συντήρηση ενός σκάφους αναψυχής, έχει  πολλά πλεονεκτήματα και δεν θα πρέπει να παραμελείται λόγω κόστους. Η εμπειρία έχει δείξει ότι το σκάφος που δεν συντηρείται σωστά, θα κοστίσει πολύ περισσότερο για να επανέλθει σε καλή κατάσταση. Το σκάφος υπόκειται σε καταπονήσεις από πολλούς παράγοντες όπως η ηλιακή ακτινοβολία, οι συχνές αλλαγές της θερμοκρασίας, η “αλμύρα” της θάλασσας, η ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός ή εκτός νερού κ.α. Επειδή δεν θα πρέπει να προκύψει ένα σοβαρό και ίσως , επικίνδυνο γεγονός κατά την διάρκεια μιας κρουαζιέρας, είναι αναγκαίο να έχουν ελεγχθεί και συντηρηθεί έγκαιρα και όλα τα σημεία του σκάφους. Είμαστε στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε μαζί σας συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να προβαίνετε για την ορθή συντήρηση του σκάφους σας και να σας υποδείξουμε επαγγελματίες τεχνίτες, ναυπηγούς καθώς και ναυτιλιακά είδη για το σκάφος σας. Θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να λάβετε την αρτιότερη τεχνικά και οικονομικά, λύση. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Επισκευές, μετασκευές και αναβαθμίσεις στο σκάφος

Πιθανόν να θέλετε να προβείτε και σε κάποιες μικρές ή σημαντικές μετατροπές, αναβαθμίσεις ή και επισκευές του σκάφους σας, που φυσικά δεν θα αλλοιώνουν την αξιοπλοΐα. Συνεργαζόμαστε με ναυπηγεία και επαγγελματίες του yachting, οι οποίοι, αφού τους ενημερώσετε για τις ανάγκες σας, θα σας υποδείξουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις και λόγω της συνεργασίας με την εταιρεία μας, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Μεταφορά του σκάφους

Εφόσον επιθυμείτε την μεταφορά του σκάφους σας σε κάποιον τοπικό ή διεθνή προορισμό πιθανον να χρειάζεστε υποστήριξη. Η Alvea Yachts μπορεί να σας βοηθήσει υποδεικνύοντάς σας διεθνείς και Ελληνικές εταιρείες, πληρώματα αλλά και άλλες εναλλακτικές ή πρόσθετες υπηρεσίες όπως πχ.η κατάλληλη προετοιμασία του σκάφους, που θα πρέπει να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Ασφαλιστική κάλυψη του σκάφους

Η ασφάλιση του σκάφους αναψυχής είναι μια νομική υποχρέωση σε όλες τις χώρες. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους απαιτούμενους όρους πχ. της ρύπανσης, περιβαλλοντικών ζημιών, ατυχήματα, διάσωση και άλλα. Η ασφαλιστική εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις τοπικές υποχρεώσεις, δηλαδή τον τύπο του σκάφους, την ηλικία, το μήκος και την αξία του, τον κατασκευαστή και την ισχύ των μηχανών, τον εξοπλισμό, το είδος της χρήσης, τη χώρα που θα ελλιμενίζεται και θα πλέει κ.α. , θα σας προτείνει την ενδεδειγμένη ασφάλιση. Η συνεργασία μας με διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς πράκτορες είναι πάντα στη διάθεσή σας.  

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες