Το νομικό τμήμα της συγκεκριμένης Τράπεζας, ετοιμάζει μετά από αίτημα του δικηγόρου του πωλητή και την προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων, μία επιστολή/βεβαίωση, που ουσιαστικά αναφέρει πως θα λάβει κατευθείαν από τον αγοραστή το ακριβές ποσόν που της αναλογεί.

Κατά την ημέρα της μεταβίβασης, παραιτείται κάθε περαιτέρω απαιτήσεως και αίρει κάθε δέσμευση.

Η διαδικασία είναι πολύ συνηθισμένη για τους δικηγόρους που έχουν εξειδίκευση στο yachting.  

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερα