Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες για τον ΦΠΑ ενός σκάφους:

 

Ι) Αν ένα ιδιωτικό σκάφος αναψυχής αποκτηθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λογικά ο εφαρμοστέος ΦΠΑ θα έχει καταβληθεί από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Αν δεν έχει καταβληθεί για κάποιο λόγο, τότε υπολογίζεται επί της τιμής αγοράς του σκάφους, με βάση τις καταρτισθείσες λίστες, οι οποίες συνυπολογίζουν την παλαιότητα του σκάφους καθώς και με την αξία σκάφους που υπήρχε στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των δύο τελευταίων ετών. Όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο, επ' αυτού υπολογίζεται ΦΠΑ.

Υπολογισμός ΦΠΑ (ΠΟΛ.1141/30.6.2015)

Αρχική τιμή πώλησης στον πρώτο αγοραστή, μετά τη ναυπήγηση ή την κατασκευή του, η οποία μειώνεται λόγω παλαιότητας ως εξής:

 • μετά από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους 20%,
 • του δεύτερου έτους 25%,
 • του τρίτου έτους 30%,
 • του τέταρτου έτους 35%,
 • του πέμπτου έτους 40%,
 • του έκτου έτους 45%,
 • του έβδομου έτους 50%,
 • του όγδοου έτους 55%,
 • του ένατου έτους 60%,
 • του δέκατου έτους 65%,
 • του ενδέκατου έτους 70%,
 • του δωδέκατου έτους 75%,
 • του δέκατου τρίτου έτους 80%,
 • του δέκατου τέταρτου έτους 85%,
 • του δέκατου πέμπτου έτους 90%.

Παράλληλα, προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του πλοίου που ισχύει κατά το χρόνο απαίτησης του φόρου και στην περίπτωση αμφισβήτησης της ασφαλιζόμενης αξίας από τη φορολογική ή τελωνειακή αρχή, προσκομίζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των δύο προηγούμενων ετών.

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική αξία είναι μεγαλύτερη από την τιμή του πλοίου, όπως προκύπτει μετά την απομείωση της αξίας του λόγω παλαιότητας, η αξία αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας.

Η μη καταβολή του προβλεπομένου ΦΠΑ, πέραν της συγκεκριμένης υποχρέωσης, συμπαρασύρει πρόστιμα και προσαυξήσεις.

 

 

II) Ένα επαγγελματικό σκάφος, νόμιμα δεν καταβάλει τον ΦΠΑ.

Υπάρχουν κάποια επαγγελματικά σκάφη που έχουν καταβάλει τον ΦΠΑ, συνήθως γιατί αρχικά ήταν ιδιωτικά.

Αν αποκτηθεί ένα επαγγελματικό σκάφος - με μη πληρωμένο ΦΠΑ, από άτομο ή νομικό πρόσωπο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η συναλλαγή θα πρέπει να θεωρείται ως ενδοκοινοτική και την υποχρέωση για την καταβολή του ΦΠΑ την αναλαμβάνει ο αγοραστής.

Με βάση τον νέο νόμο, σκάφη που είναι κάτω από 12 μέτρα χωρίς πληρωμένο ΦΠΑ, ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να πληρώσουν τον προβλεπόμενο ΦΠΑ.

 

 

IIΙ) Αν ο αγοραστής του σκάφους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ( πχ. ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία κλπ), τότε, σε επαγγελματικό σκάφος που δεν έχει καταβάλει τον ΦΠΑ δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του - εφόσον έχουν εκτελεστεί σωστά οι ναύλοι μέχρι την ημέρα διαγραφής του από τα νηολόγια.

Στην περίπτωση εξωκοινοτικού αγοραστή, διενεργείται εξαγωγή του σκάφους εκτός ΕΕ, και υφίσταται η υποχρέωση, πέραν των άλλων, της διασάφησης εξαγωγής.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερα