Η εταιρεία προσφέρει τις πληροφορίες και φωτογραφίες των εν λόγω σκαφών με καλή πίστη, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών ή την κατάσταση των σκαφών και του εξοπλισμού τους. Ο αγοραστής θα πρέπει να αναθέσει στους επιθεωρητές του, να εξετάσουν και να ερευνήσουν όλες τις λεπτομέρειες, όπως ο αγοραστής επιθυμεί. Τα σκάφη που προσφέρονται υπόκεινται σε προηγούμενη πώληση, μεταβολή της τιμής, ή την απόσυρσή τους από την πώληση, χωρίς προειδοποίηση.